สาเหตุที่เราต้องใส่ใจกับอาหารผู้สูงอายุ

ในผู้สูงอายุขาดสารอาหารประเภทโปรตีนและพลังงานเกิดได้จากหลายสาเหตุร่วมกัน ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงตามอายุ เมื่ออายุมากขึ้นมีปัญหาเรื่องฟัน ฟันอาจหลุดร่วง มีน้ำลายลดลงทำให้การคลุกเคล้ากับอาหารไม่ดี มีความยากลำบากในการเลี้ยงอาหาร มีอาการเจ็บทำให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นผักสด เนื้อสัตว์ อาจงดรับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารน้อยลงร่วมกับการทำหน้าที่ของการรับรสและกลิ่นลดลง ทำให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร บางคนก็ส่งผลให้อยากดูหนังโป้ไทยน้อยลงด้วย เพราะร่างกายไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะมีความสุขกับการดูหนังโป้ไทย
2. ภาวะทุพลภาพ และการเจ็บป่วยเรื้อรังหลายชนิดก่อให้เกิดผลต่อภาวะทุพโภชนาการและ รับประทานอาหารน้อยลง เช่น อัมพาต มีผลทำให้การรับประทานอาหารหรือกลืนอาหารลำบาก ภาวะหัวใจวาย ทำให้เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน โรคติดเชื้อหรือมะเร็ง เพิ่มความต้องการสารอาหาร โรคสมองเสื่อม ทำให้หลงลืมการรับประทานอาหาร หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากนี้การเจ็บป่วยเรื้อรังยังทำให้ไม่สามารถประกอบอาหารได้เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป ฉันเกิดเป็นภาวะขาดสารอาหาร และสารอาหารบางชนิดยังส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเพศ ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความอยากดูหนังโป้ไทยน้อยลง
3. การได้รับยาหลายชนิดร่วมกัน (polypharmacy) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การได้รับยาหลายชนิด สามารถทำให้รับประทานอาหารได้ลดลง ยาบางอย่างลดความอยากอาหาร บางอย่างระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และยาบางอย่างก่อให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียน เช่น ยาในกลุ่ม NSAIDS ดิจิตาลิส (digitatis) ยากลุ่มอิริโธรมัยซิน (erythromycin) และกลุ่มเตตร้าซัยคลิน (tetracyclin) ฯลฯ
4. ภาวะทางอารมณ์ เช่น ความซึมเศร้า ความเหงา การตัดขาดจากสังคม การสูญเสียความทรงจำ มีผลทำให้ไม่ย่อยอาหาร และไม่อยากที่จะดูหนังโป้ไทย ส่งผลให้มี พฤติกรรมในทางลบ
5. การควบคุมอาหารมากเกินไป เช่น ลดไขมันหรืออาหารอื่นๆ
6. ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ การมีรายได้ต่ำ การขาดความรู้และบริการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินในการหาอาหารที่มีประโยชน์ เมื่อขาดอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายขาดความแข็งแรง การดูหนังโป้ไทยจึงอาจเป็นการทรมานตัวเองมากกว่ามีความสุข ดังนั้น หลายๆปัจจัยสามารถส่งผลต่อสุขภาพได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเจอปัญหาใดมากกว่ากัน แต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านใด ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษ หากผู้สูงอายุไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็น แน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลต่อการใช้ชีวิตและทำให้เกิดปัญหาตามมา